AUKTIONSHUSET BR ÖSTERHOLM.

BOKNINGS FÖRFRÅGAN

Vi köper

dödsbo, dödsbon, hela hem, konkurser, hela samlingar, enstaka objekt mm kontant. Fullständig service: Vi hämtar-tömmer-röjer-städar. Skall du sälja ett dödsbo, helt hem eller enstaka föremål kontakta oss!
Mejl: auktionshuset.sundsvall@gmail.com Telefon Lars Österholm 070-5398085

Auktionshusets

Företagspresentation

Vår far William Österholm startade Sundsvalls Auktionsverk i början på 1970-talet. Vi började tidigt hjälpa till vid auktionerna.

Från tidigt 1980-tal till 1992 drev vi auktionsfirma var för sig med kompanjoner.

1992 bestämde vi oss för att tillsammans bilda ett gemensamt företag ( Auktionshuset Br. Österholm HB )
Vårt koncept var  auktionsförmedling från hela hem till enstaka objekt, något  som var ovanligt i Medelpad på den tiden.

2008 ombildas Handelsbolaget till Aktiebolag.

Våra kunder (säljarna) består till största del av dödsbon, privatpersoner, advokater, fonder, banker och företagare.

Vi finns i Sundsvall, Västernorrlands län men har haft och tar även emot auktionsuppdrag i andra landsdelar.

Kontakta alltid oss, vi har alternativen. Auktionshuset Br Österholm AB erbjuder följande tjänster: Vi ombesörjer alla slags auktioner, hela Gårds-hus-lantbruks- dödsbo- verkstads och konkursauktioner-värderingar-värdera.

Koncept: Träffa avtal med oss och lämna nyckeln så utför vi allt från iordningställande av auktion till slutredovisning och utbetalning.

Vi köper dödsbon, konkurser, hela samlingar, enstaka objekt mm kontant

Fullständig service: Hämtning, vi hämtar-tömmer-röjer-städar.

Vi utför även inventeringar,  vårt mest omfattande inventerings uppdrag hittills var inventeringen av all konst i Bengt Lindströms Ateljé i Essvik, Kvissleby.

Värderar allt från hela hem till enstaka objekt / lösöre  som konst, skulptur, glas, porslin, keramik, belysning,  antikviteter, möbler i barock , rokoko,  gustaviansk, empire, art deco, moderna möbler,  allmoge föremål, antikt och modernt glas, bruksföremål, metallföremål som guld, silver, nysilver, brons, koppar, mässing, nickel, maskiner, verktyg m.m.

Vi utför det mesta inom branschen och står till tjänst med goda råd, rådgivning, för kundens största ekonomiska behållning.

Specialitet:  Värdering av lösöre inför bodelning / arvskifte , konsultation, försäkringsvärdering, försäkringsvärde,

Hela auktionsuppdrag på plats t.ex. dödsboauktioner, antikt och samlar auktioner,hus auktioner, gårdsauktioner och verkstads auktioner.

Välkommen till Auktionshuset Br. Österholm AB med ert uppdrag.

2011-01-01 utträde Rolf Österholm ur bolaget som ägare. Rolf fortsätter att verka i bolaget som auktionist och fungerar även som en av Auktionshusets värderingsmän.

Om

Värdering / Bodelning

Auktionshuset jobbar till stor del med värderingsverksamhet. Vi utför t.ex. bodelnings värdering, , dödsbo värdering, försäkrings värderingar

Försäkringsvärde = marknadsvärde.

Vi utför värderingar via mejl, brev, hembesök, hemvärdering eller via kundbesök på kontoret efter tidsöverenskommelse.

Våra kunder är främst privatpersoner, försäkringsbolag, dödsbon, advokat byrå och jurister.

Vanligen utför vi värdering,värderingar i Sundsvall med omnejd ,men åtar oss värderings uppdrag över hela Norrland , värdering Sverige.

Vi har varit och utfört värderingar på följande orter, Matfors, Stöde , Fränsta, Torpshammar, Ånge, Timrå , Söråker, Härnösand, Kramfors Örnsköldsvik, Sollefteå , Junsele, Gnarp och Hudiksvall.

Vi utför värdering av hela hem eller enstaka föremål t.ex. oljemålningar litografier akvareller , konstglas, ariel, graal glas, antikt glas , design och antika möbler och övrig design, modernt konsthantverk, smycken silver bestick, ljusstakar, kristallkronor, moderna lampor m.m. värdering hela samlingar samt övrigt lösöre.

I samband med bodelnings värdering kan vi även erbjuda assistans med fördelningen av lösöret ( alternativt förmedla försäljningen av kvarvarande lösöre ).

Vid fördelning lösöre har vi olika alternativ på rättvis fördelning. Vi utför även inventeringar.

 

Värderingsman

Lars Österholm

Önskar ni värderingshjälp kontakta
tel: 070 539 80 85

eller mejl info@auktionerosterholm.com

Våra

Försäljningsvillkor

1. Försäljningsvillkor
På gårdsauktioner eller andra auktioner som utförs på plats. T.ex. verkstadsauktioner säljs allt som
Auktionshuset bedömer som säljbart.
2. Provision
På gårdsauktioner eller andra auktioner som utförs på plats. T.ex. verkstadsauktioner fastställs auktionshusets
ersättning (provision) från uppdrag till uppdrag efter överenskommelse. Detta beroende på auktionsgodsets
kvalitet och bedömd arbetsinsats.
3. Prisbevakning
Bevakningspriser ( minimipris ) kan sättas på dyrare objekt efter överenskommelse.

4. Marknadsföring
Auktionshuset marknadsför auktionerna på bästa sätt. Utvalda objekt visas på internet.

5. Betalning
Utbetalning och redovisning av försäljninglikvid av auktioner på plats sker direkt efter avslutad auktion om så önskas.
Utbetalning till bankkonto, bankgiro och postgiro, skriftlig redovisning sker alltid.

6. Ansvar
Om Auktionshuset gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har
Auktionshuset rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs
enligt de villkor som Auktionshuset generellt tillämpar i enlighet med konsumentköplagen.

7. Försäkring
Auktionshuset håller godset försäkrat mot brand,vatten via säljarens hemförsäkring som oftast täcker värden till
ett basbelopp. I händelse av skada betalas försäkringsvärdets =förväntade auktionspris ut av det egna
bolaget,minus provisionen i enlighet med försäkringsbolagens villkor. Självrisken täcks av Auktionshusets
försäkring.Saknar säljaren hemförsäkring så ordnar Auktionshuset försäkring för en 1% av försäkringsvärdet, om
så önskas. Auktionshuset Br. Österholm AB orgnr. 556760-4060

8. Följerätt
(droit de suite) Ersättning som utbetalas till konstnären eller dennes efterlevande 70 år efter konstnärens död
betalas av auktionshuset genom minskning av inrops avgiften i förekommande fall.

Våra

Köpvillkor

1. Budgivning sker med klar och tydlig stämma eller tydligt tecken. Auktionisten tar ej upp bud under slag. Sök därför ögonkontakt med auktionisten som pekar på den som har budet före slag, speciellt viktigt när ni sitter i linje med annan budgivare Ni som ropar in på kundnummer visa Auktionisten numret vid inrop

2. Följerätt: När en auktionsfirma säljer vidare ett konstverk för minst 2325:- (2019) har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt  till en liten del av försäljningspriset.
5% tillkommer i sådana fall för köparen.
Hela den summan redovisas och inbetalas till BUS ( Bildupphovsrätt i Sverige ) av Auktionshuset.
När det möjligen kan inträffa så så upplyser Auktionshuset i sådana fall om detta innan objektet ropas ut.

3. Varje rop betalas kontant efter klubbslag såvida ni inte handlar på kundnummer. Då antecknas era inrop samt betalas och avhämtas när ni lämnar auktionen (kontant eller swish ) Ej kort, Kredit lämnas ej.

4. Skriftliga bud (förhandsbud t.ex. via mejl): Kundtjänst ropar för budgivarens räkning in objektet till lägsta möjliga pris.

5. Inrop via förhandsbud betalas och hämtas på tid och plats som överenskommits med Auktionshuset Br. Österholm.
Beakta att budet är bindande.

6. Beakta auktionsgodset säljs i befintligt skick Det åligger köparen att undersöka objekten under visning eventuella reklamationer beträffande varans äkthet eller annat skall ske skriftligen och vara Auktionshuset tillhanda senast 14 dagar efter auktionen  Ångerrätt tillämpas EJ

7. Klockor,ur säljs som konsthantverk. Auktionshuset svarar ej för verkets funktion. Klockor kan ej reklameras avseende urverkets funktion
Auktionshuset Br. Österholm AB orgnr.556760-4060

Så här får du ut mer av ditt auktionsbesök

Vanligen börjar visningen en timme före auktionens start. Använd den timmen till att granska de varor du är intresserad av Kom ihåg att auktionsgodset säljs i befintligt skick. Auktionisten har ej tid att varudeklarera varje objekt, med tanke på den mångfald av varor som skall ropas ut.

Förhandsbud:
Skriftligt bud, som köpare som t ex ej kan eller vill närvara vid auktionen lämnar (kundtjänst ropar in objektet till lägsta möjliga pris i konkurrens med ev. andra skriftliga bud, bevakningsbud och auktionspubliken).Telefonbud: En service vi erbjuder köpare av dyrare objekt, som är förhindrad att närvara personligen.

Kundnummer:
Man registrerar sig hos kundtjänst före auktionen eller vid inrop och får en nummerskylt. Objekt som ropas in nedtecknas då på lista, betalas och hämtas när man lämnar auktionen. kundnummret visas upp för auktionisten vid inrop

Kontant:
Kontantbetalning, när auktionsbiträdet kommer med objektet.

Vi står mittemellan säljare och köpare och är till er tjänst. Tveka aldrig att fråga oss om något ni funderar på.

Vi tar också tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet.
Auktionshuset Br. Österholm AB orgnr. 556760-4060

Kommande

Auktion

Inget för närvarade

Kontakt

Boka ett möte

OBS! detta är en bokningsförfrågan jag svarar via mail eller telefon om datum och tid så snart jag kan ,.

Tack för ditt meddelande. Det har skickats
Det uppstod ett fel när ditt meddelande skulle skickas. Vänligen försök igen senare

Hitta

Min bostadsadress

Min adress

Rörgatan 10, 852 40 Sundsvall

FÅ VÄGBESKRIVING

Ring gärna eller maila

070 539 80 85
info@auktionerosterholm.com

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK

Sociala länkar