Vår far William Österholm startade Sundsvalls Auktionsverk i början på 1970-talet. Vi började tidigt hjälpa till vid auktionerna.

Från tidigt 1980-tal till 1992 drev vi auktionsfirma var för sig med kompanjoner.

1992 bestämde vi oss för att tillsammans bilda ett gemensamt företag ( Auktionshuset Br. Österholm HB ) 
Vårt koncept var  auktionsförmedling från hela hem till enstaka objekt, något  som var ovanligt i Medelpad på den tiden. 

2008 ombildas Handelsbolaget till Aktiebolag.

Våra kunder (säljarna) består till största del av dödsbon, privatpersoner, advokater, fonder, banker och företagare.

Vi finns i Sundsvall, Västernorrlands län men har haft och tar även emot auktionsuppdrag i andra landsdelar.

Kontakta alltid oss, vi har alternativen. Auktionshuset Br Österholm AB erbjuder följande tjänster: Vi ombesörjer alla slags auktioner, hela Gårds-hus-lantbruks- dödsbo- verkstads och konkursauktioner-värderingar-värdera.

Koncept: Träffa avtal med oss och lämna nyckeln så utför vi allt från iordningställande av auktion till slutredovisning och utbetalning.

Vi köper dödsbon, konkurser, hela samlingar, enstaka objekt mm kontant 

Fullständig service: Hämtning, vi hämtar-tömmer-röjer-städar.

Vi utför även inventeringar,  vårt mest omfattande inventerings uppdrag hittills var inventeringen av all konst i Bengt Lindströms Ateljé i Essvik, Kvissleby.

Värderar allt från hela hem till enstaka objekt / lösöre  som konst, skulptur, glas, porslin, keramik, belysning,  antikviteter, möbler i barock , rokoko,  gustaviansk, empire, art deco, moderna möbler,  allmoge föremål, antikt och modernt glas, bruksföremål, metallföremål som guld, silver, nysilver, brons, koppar, mässing, nickel, maskiner, verktyg m.m.

 Vi utför det mesta inom branschen och står till tjänst med goda råd, rådgivning, för kundens största ekonomiska behållning. 

Specialitet:  Värdering av lösöre inför bodelning / arvskifte , konsultation, försäkringsvärdering, försäkringsvärde,

Hela auktionsuppdrag på plats t.ex. dödsboauktioner, antikt och samlar auktioner,hus auktioner, gårdsauktioner och verkstads auktioner. 

Välkommen till Auktionshuset Br. Österholm AB med ert uppdrag.

2011-01-01 utträde Rolf Österholm ur bolaget som ägare. Rolf fortsätter att verka i bolaget som auktionist och fungerar även som en av Auktionshusets värderingsmän.