1. Försäljningsvillkor
På gårdsauktioner eller andra auktioner som utförs på plats. T.ex. verkstadsauktioner säljs allt som
Auktionshuset bedömer som säljbart.
2. Provision
På gårdsauktioner eller andra auktioner som utförs på plats. T.ex. verkstadsauktioner fastställs auktionshusets
ersättning (provision) från uppdrag till uppdrag efter överenskommelse. Detta beroende på auktionsgodsets
kvalitet och bedömd arbetsinsats.
3. Prisbevakning
Bevakningspriser ( minimipris ) kan sättas på dyrare objekt efter överenskommelse.

4. Marknadsföring
Auktionshuset marknadsför auktionerna på bästa sätt. Utvalda objekt visas på internet.

5. Betalning
Utbetalning och redovisning av försäljninglikvid av auktioner på plats sker direkt efter avslutad auktion om så önskas.
Utbetalning till bankkonto, bankgiro och postgiro, skriftlig redovisning sker alltid.

6. Ansvar
Om Auktionshuset gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har
Auktionshuset rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. Säljaren är införstådd med att föremålen säljs
enligt de villkor som Auktionshuset generellt tillämpar i enlighet med konsumentköplagen.

7. Försäkring
Auktionshuset håller godset försäkrat mot brand,vatten via säljarens hemförsäkring som oftast täcker värden till
ett basbelopp. I händelse av skada betalas försäkringsvärdets =förväntade auktionspris ut av det egna
bolaget,minus provisionen i enlighet med försäkringsbolagens villkor. Självrisken täcks av Auktionshusets
försäkring.Saknar säljaren hemförsäkring så ordnar Auktionshuset försäkring för en 1% av försäkringsvärdet, om
så önskas. Auktionshuset Br. Österholm AB orgnr. 556760-4060

8. Följerätt
(droit de suite) Ersättning som utbetalas till konstnären eller dennes efterlevande 70 år efter konstnärens död
betalas av auktionshuset genom minskning av inrops avgiften i förekommande fall.